12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları - Ders Kitabı Cevapları

HABERLER

xxxxx

x
x

11 Mart 2018 Pazar

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

x
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Reklam1
x

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  na aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  umarız ki siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini hazırlamasında yardımcı olur. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  da sitemizde mevcut olup bu yayınımıza da bakmanızı tavsiye ederiz. 12. sınıf ders kitaplarından birisi de Top Yayıncılık yayınlarından çıktı. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  nın yazarı KOMİSYON ve kitap 51 sayfa olarak hazırlandı. Kitabı incelediğimizde özellikle soruların ve konu anlatımının ne kadar kaliteli olduğunu gördük.


12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

Öğrencilerimize ödevlerinde katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu yayınımızda 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  çözümlerine göz atabilirsiniz. İşte sayfa sayfa12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı Cevapları Top Yayıncılık 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ders kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Derlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan  kesin doğruluk teşkil etmemektedir. 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  ise hazırlanırken özellikle öğrencilerimizin düzeyleri dikkate alınarak cevaplar yazıldı.


Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 11
1 . 19. yüzyılda siyasi birliğini tamamlayan Avrupa devletlerini araştırınız.
2 . 19 ve 20. yüzyılın başında bilimsel ve teknik alanlarda meydana gelen gelişmeleri araştırınız.
3 . I. Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa güçler dengesinin, II. Dünya Savaşı’nın başlamasına etkileri nedir?
4 . I. Dünya Savaşı’nın başlamasında 18. yüzyıldaki hangi gelişmeler etkili olmuştur?
5 . Orta Doğu, hangi özelliklerinden dolayı 20. yüzyılda sömürgeci devletlerin hedefi hâline gelmiştir?
6 . I. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’da siyasal alanda hangi ideolojilerin devlet yönetiminde hayata geçtiğini araştırınız.

7 . Türkiye’nin 1930’larda sınırlarında güvenlik ihtiyacı duymasının nedenleri nelerdir?

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 12’deki kelimeler
MEİJİ Restorasyonu :
Emperyalizm:
Mandaterlik:
Milliyetçik:
Monreo Doktrini:
Faşizm:
Sosyalizm:

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 15
SORU: 1. Dünya savaşından sonra imzalanan anlaşmaların ortak özellikleri nelerdir.
CEVAP: Öncelikle şartlarının çok ağır olduğunu belitmemiz lazım. İkinci olarak ise Toprakların paylaşından dolayı imparatourlukların parçalandığını söyleyebiliriz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 16
Sayfa 13'teki 1. dünya savaşı yıllarında avrupa ve osmanlı haritasını yukarıdaki harita ile karşılaştırarak devletlerin sınırlarındaki değişiklikleri söyleyiniz.
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 18
Tabloya göre SSCB'nin 1. ve 2. beş yıllık kalkınma planları döneminde geliştiği alanları söyleyiniz.
CEVAP: Tabloya baktığımızda SSCB'nin sadece büyükbaş hayvancılık alanında gerileme gösterdiğini görüyoruz. Zaten 1929 ekonomik buhranından etkilenmeyen ülkelerden biriside SSCB'dir. Geliştiği alanlar ise Kömür, Traktör, Petrol, elektrik, çelik gibi alanlardır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 19
SSCB'nin kuruluş Dönemi ile ilgili yukarıdaki haritayı inceleyerek sahip olduğu doğal kaynakların ülkenin gelişimine katkısını söyleyiniz.
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 21
Yukarıdaki bilgilere göre, Zeki Velidi Togan ve Sultan Galiyev’in ortak özellikleri nelerdir?
Zeki Velidi Togan’ın Türklerin bağımsızlık mücadelesinde yer almasının Türk tarihçiliğine ne gibi yansımaları olmuştur?

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 23
SORU: İngiltere ve Fransa, Wilson İlkeleri’ndeki “Yenen devletler yenilen devletlerden toprak almayacak.” maddesini kabul etmişlerdi. Ancak sömürgeci politikalarından da vazgeçmek istemiyorlardı. İngiltere ve Fransa, Wilson’un bu maddesine karşı sömürgeciliği hangi yöntemle sürdürmeye çalışmıştır? Versailles Antlaşması’nın yukarıda verilen maddesinden hareketle tartışınız.
CEVAP: Daha önce Osmanlı İmparatorluğuna ait olan bazı topluluklar geçici olarak bağımsızlıklarının tanınabileceği gelişmişlik derecesine ulaşmışlardır; tabii ki kendilerini tek başına idare edebilecekleri ana kadar mandanın tavsiye ve yardımlarının idarelerine yön vermesi şartıyla. maddesini okuduğunuz zaman bunun sömürgeciliğin yeni adı MANDACILIK olduğunu görüssünüz. Böylece avrupalılar sömürgelerinde kolay kolay vazgeçemeyeceklerini göstermişlerdir. Böylelikle yıllar sürecek olan Afrikanın sömürülmesi devam etmiştir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 25
SORU: İngiltere ve Fransa’nın manda yönetimlerini ve nüfuz alanlarını harita üzerinde inceleyiniz

CEVAP: Haritayı incelediğimizde zaten Her devletin nüfuz alanları kendilerine ait renklerle gösterilmiştir. Örneğin fransa Suriyede olduğu açıkça görülmektedir. Busebeple ayrıca cevaplanma gereği duyulmamıştır.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 26
Japonya’da Meiji Restorasyonu’yla birlikte;
• Şogunluk yıkıldı, Avrupa tarzı hükûmet kuruldu, hukukta Alman modeline dayalı bir anayasa oluşturuldu.
• Eğitim alanında kadın-erkek herkese ilköğretim zorunluluğu getirildi, okuma-yazma oranı yükseldi.
• İlk kez gazete yayımlandı.
• Demir yolları yapıldı.
• Giyim kuşamda Batı örnek alındı.
• Avrupalı uzmanlardan yararlanılarak modern ordu ve donanma kuruldu. Hem silah satın alındı hem de yerli bir silah sanayisi kuruldu.
• Yüzlerce fabrika kuruldu. Özellikle demir çelik, gemi yapımcılığı gelişti. Ayrıca tekstil sanayisi de çağdaşlaştırıldı.
Çağdaş bankacılık sistemi geliştirildi.
SORU: Yukarıdaki bilgilere göre Japonya’nın hangi alanlarda gelişme içine girdiği söylenebilir?
CEVAP: Sırası ile yazacak olursak , Siyasi, Eğitim, Kültürel, Ulaşım, Kıyafet , Ordu, Ekonomik, Gibi alanlarda gelişme içine girmiştir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 27
SORU:  Japonya’nın Meiji Restorasyonu ve ekonomik gelişmesiyle dış politikası arasındaki ilişkiyi tartışınız.
CEVAP: Meiji Restorasyonu ile bilikte ekomnomik olarak gelişen Japonya dış politikada Yayılmacı bir politika takip etmeye başlamıştır.  Yer altı kaynakları açısından fakir olan japonya Bu eksiği telafi etmek için Çinile savaşmış ve koreyi ele geçirmiştir. Bu başarılarla daha da güçlenmiş ve uzak doğuda ABD-SSCB- Japonya güçler dengesi olumuştur.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 29
SORU: Yandaki grafikten yola çıkarak üretim ve tüketim arasında hangi yıllarda dengesizlikler görüldüğünü belirtiniz.
CEVAP: 1919 yılında olduğunu söyleyebiliriz.
SORU:Sizce üretim-tüketim dengesizliğinin dönemin siyasal olaylarıyla bir ilişkisi var mıdır? Tartışınız.
CEVAP:Evet olabilir. 1915 ve 1919 yılı arasında 1. dünya savaşının olması bunun sebebi olabilir.
SORU:Sizce üretim ve tüketim arasındaki büyük farkların insanların toplumsal yaşamına etkileri neler olmuştur? Araştırınız.
CEVAP:Olumsuz etkilemiştir. Açlık ve kıtlık olmuş olabilir.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 30
SORU: Aşağıda Dünya Ekonomik Buhranı’nı yansıtan bir gazete sayfası tasarlanmıştır. Bu konu ile ilgili araştırma yaparak elde ettiğiniz yazılı ve görsel verilerle bu çalışmayı tamamlayarak arkadaşlarınızla paylaşınız.

CEVAP:Sevgili Arkadaşlar bu çalışma performans ödevi olduğu için sizlerin ödevlerinizi göndermenizi bekliyoruz. Eğer  Ödevini yapan olursa ve gönderirse çok teşekkür ederiz.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 31
SORU: Yukarıdaki tabloya göre 1929 Buhranı’nın Amerika’daki ekonomik ve sosyal sonuçları nelerdir? Bu sorumuzu kitaptaki satırlarımızdan takip ediyoruz. Bazı sorularımızın cevabı Ders kitabımızda bulunmaktadır.
Ekonomik Sonuçları: Birçok banka battı, yüzlerce şirket iflas etti, fabrikaların yarısı kapandı. Her dört kişiden biri işsiz kaldı, böylece tüketim talebi daha da düştü. Paranın piyasadan bir anda yok olması ve on binlerce ücretlinin işsiz kalması ihtiyaçları takasla karşılama yöntemine başvurulmasına yol açtı. Tarımdaki fiyat düşüşlerini engelleme kaygısı, açlığın yayıldığı bir ülkede tonlarca ürünün imhasına yol açacak kadar panik yarattı.
Sosyal Sonuçları: Terk edilmiş topraklar, kapatılmış fabrikalar, işlemeyen bürolar, gecekondulara (Dönemin başkanının adından dolayı Hooverkondu olarak anılıyordu.) sığınan aileler; iş aramak için vagon kapılarına asılarak yollara dökülen iki milyon nüfus, insanların sosyal konumlarını ve ruh sağlıklarını yitirdiklerinin bir göstergesiydi. Bu durum, John Steinback’in (Con Şıtaynbek) aşağıdaki etkinlikte bir bölümü verilen “Gazap Üzümleri” romanında olduğu gibi edebiyata ve sanata konu olmuştur.

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 33
SORU: Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’de 1929’a kadar ithalatta (dış alım) yaşanan yükselişin ve sonraki yıllarda yaşanan düşüşün nedenleri neler olabilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
CEVAP:Yeni kurulan T.C devleti ilk yıllarda ithalat yapıyordu ve büyümesini paralel olrak bu ithaat artmıştır. Fakat 1929 yılında meudana gelen ekonomik buhran tablodada görüldüğü üzere ithalatta azlamaya yol açmıştır. Bir diğer faktör ise 1938 yılında ithalatta kota getirilmesdir.
SORU: 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın yaşandığı yıllarda Türkiye’nin almış olduğu önlemlerden günümüze yansıyan toplumsal alışkanlıklar nelerdir? Görsellerden de yararlanarak bir duvar gazetesi hazırlayınız.
CEVAP:Özellikle bu gün okullarımızda bile kullanılan YERLİ MALI HAFTASI ile yerli mallarına olan ilgi artırılmak istenmiştir. Resime baktığımızda yine tasarruf kumbaralarının kullanılması ise Bu gün bireysel Emeklilik sistemine benzetilebilir.

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 35
SORU: Almanya’daki hiperenflasyonun nedenlerini araştırınız.
CEVAP:Savaştan yenik ayrılınması sonucunda galip devletlere ödenen savaş tazminatları, savaş sırasında ise yüksek miktarda Askeri harcamalar HİPER ENFLASYONA neden olmuştur.
SORU: Naziler siyasi propagandalarında Almanya’daki hangi durumdan yararlanmış olabilirler?
CEVAP:Almanya’da yaşanan Ekonomik krize bağlı bu karışıklıklardan yararlanarak “işsizliğe çare bulacağını” vadeden ve bunu da Yahudi düşmanlığı ile destekleyerek iktidara gelmişlerdir.
SORU: Ekonomik sorunların Avrupa’da toplumsal ve siyasal yaşam üzerindeki etkilerini araştırarak bir sunum hazırlayınız.

CEVAP:Bu sunum öğrenciler tarafından hazırlanacaktır.

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 38
SORU: Yukarıdaki mtne göre Naziler gençliğe niçin önem vermişlerdir?
CEVAP: Alman halkının geleceği gençliğine bağlı görüşünü savundukları için. Çünkü bu günün gençleri yarının büyükleri olacaklardır.
SORUNazilerin eğitime verdiği önemi ve faşist gençlik yetiştirmek amacıyla eğitimin nasıl bir araç olarak kullanıldığını açıklayınız.
CEVAP:Okul ve aile dışında, bütün Alman gençliği fiziki, ahlaki ve fikir olarak halk ve toplum hizmeti için nasyonel sosyalizmin ruhuyla Hitler gençliğinde eğitilecektir.


Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 39
Bu yasalara göre Nazilerin Yahudi karşıtlığı üzerinden izledikleri ırkçı politikaları ve bunun toplum içinde yurttaşlar arasında yol açabileceği olumsuzlukları tartışınız.
Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 40
SORU: Yukarıdaki bilgilere göre Almanya’da 1928’den 1938’e kadar hangi alanda yatırımlar artmıştır? Bu durumun ekonominin büyümesi üzerindeki etkileri ve dış politikaya yansımaları neler olmuştur?
CEVAP:Tabloya baktığımızda görürüz ki Ulaşm ve Silahlanma alanlarında Almanyanın yatırımları son derece artmıştır. Ulaşımın artması Ekonomiyi ve ticareti taclandırıken, Silahlanmanın artışı Dış politikada yayılmacı siyasete nedne olmuş ve 2 dünya savaşının çıkmasında etkili olmuştur.
Naziler, Alman ekonomisini canlandırdılar. Hitler’e en önemli destek büyük iş çevrelerinden geldi. Bu desteğin verilmesinde Hitler’in oluşturduğu birlik görüntüsü ve sınırları genişletme amacı etkili oldu. Savaş sanayisi geliştikçe ekonomi canlandı, işsizlik sayısı azaldı. Tüketim mallarının fiyatlarının arttırılması yasaklandı, konut sorunu için bütçeden byük paralar ayrıldı. Kara yollarının yapımına önem verildi, halk için ucuz otomobiller üretildi.

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 41
SORU: Sinema ve radyonun sosyal ve kültürel yaşam üzerine etkilerini araştırınız.
CEVAP: Önceleri sessiz olan sinema, 1920’lerin sonunda sesli duruma geldi. 30’lu yıllarda güncel olayları konu alan (Sırbistan Kralı’nın 1934’te öldürülmesi gibi) ya da zenginlerin şatolardaki yaşamlarını ve entrikalarını anlatan filmler, ekonomik buhran mağdurlarının acılarını unutturuyordu. Radyo gibi sinema da totaliter rejimlerin propaganda aracı oluyordu. Bu tarz sinema, 1934’te Nürnberger’deki Nazi kongresi sırasında büyük maddi ve teknik olanaklar sağlanarak çevrilen ve propaganda filmleri için örnek olarak gösterilen Leni Riefenstahl’ın (Leni Rifenştal) “İradenin Zaferi” filmiyle zirveye ulaştı

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 44
1878 İçten yanmalı motorun geliştirilmesi  – Teknolojik
1888 Fotoğraf filminin bulunması- Teknolojik
1895 İlk sinema filminin (sessiz) Paris’te gösterilmesi- Kültürel
1897 Radyonun bulunması- Teknolojik
1903 Motorlu uçakla ilk uçuş denemesi- Teknolojik
1905 Einstein’in “Görelilik” kuramını geliştirmesi –
1919 Nükleer protonun bulunması –
1921 Verem aşısının bulunması- Sağlık
1922 İnsülinin ayrıştırılması- TIP
1923 Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi- Sosyal
1926 İlk başarılı roket denemesi- Teknolojik
1928 Penisilinin bulunması- TIP- KİMYA
1931 Pozitif elektronun bulunması
1932 Nötronun bulunması
1932 Elektron mikroskobunun bulunması
1935 Radarın geliştirilmesi
1938 Nöroloji biliminin kurulması


Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 45-48
SORU: Atatürk’ün bu sözlerinden yola çıkarak Türkiye’nin dış politikada nelere önem verdiğini söyleyiniz?
CEVAP:Sevgili Öğrenciler Bu soruya En güzel Cevap Atatürk'ün şu sözü İle verilebilir. YUTTA SULH CİHANDA SULH

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 48
Atatürk yukarıdaki sözleriyle Türk dış politikasının hangi esaslarına işaret etmiştir?
Aşağıdaki tablodaki uygun yerlere Balkan Antantı ve Sadabat Paktı ile ilgili istenen bilgileri örnekteki gibi yazınız.
İmzalayan ükeler :
Balkan Antantı:Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya
Sadabat Paktı:   Türkiye, İran, Irak ve Afganistan
İmzalanmasını Etkileyen Dış Etkenler: Almanyanın ve italyanı yayılmacı politikaları
Amaçları: Balkanlarda ve Ortadoğuda Barışa katkıda bulunmak
Ortak Amaçları: Balkanlarda ve Ortadoğuda Barışa katkıda bulunmak
Bazı Maddeleri:

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 49
SORU: Atatürk’ün Hatay ile ilgili farklı zamanlardaki sözlerinden yola çıkarak Hatay’a verdiği önemi belirtiniz.
CEVAP:Atatürk, Hatay’la ilgili olarak daha 1923’te “… Türk yurdu, düşman elinde kalamaz.” demiştir. 1936’da ise “Bu sırada milletimizi gece gündüz meşgul eden başlıca büyük bir sorun, gerçek sahibi öz Türk olan İskenderun- Antakya ve çevresinin yazgısıdır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve kesinlikle durmak zorundayız. Daima kendisi ile dostluğa çok önem verdiğimiz Fransa ile aramızda tek ve büyük sorun budur…” diyen Atatürk 1937’de Fransız Büyükelçisine Hatay ile ilgili olarak “Benim davamdır bu, asla şakaya gelmeyeceğini
bilmelisiniz.” demiştir.

Çağdaş Türk Dünya Tarihi Top yayıncılık Kitap Cevapları sayfa 49-50-51
Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
SORU:I. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya ile imzalanan Versailles Antlaşması, II. Dünya Savaşı’nın başlamasına nasıl bir etki yapmıştır?
CEVAP: Versay Anlaşması çok ağır şartlar taşımaktadır. Buda almanyanın rahat hareket etmesini engellemektedir. Bu kısıtamalar Almanyaya yeni yollar aramaya itmiştir. Buda en kısa sürede yeni arayışlara neden olmuştur. Böylelikle ilk fırsatta 2. dünya savaşına neden olmuştur.

SORU:  Sovyet Devrimi karşısında Orta Asya’da yaşayan Türklerin tutumu ne olmuştur?
CEVAP: 20. yüzyılın başlarında gerçekleşen 1905 Devrimi’ne Orta Asya Türk toplulukları da katıldı. Kurulan meşrutiyet yönetiminin getirdiği özgürlük ortamında Türkler ulusal kültürlerini geliştirme olanağı buldular. Yusuf Akçura,
İsmail Gaspıralı, Hüseyinzade Ali gibi Türk aydınlarının da etkisiyle Türkler siyasal alanda örgütlenmeye başladılar ve 1906’da kurdukları Müslüman Birliği Partisi’nden Duma’ya temsilciler gönderebildiler.
Rusya’nın daha sonra baskı politikası izlemesi üzerine Türkler, “Rusya Müslüman Türk Kavimlerinin Haklarını Koruma Cemiyeti”ni kurarak uluslararası alanda seslerini duyurmaya çalıştılar. Rus Çarlığı’nın Türklerin siyasal ve kültürel haklarını vermemesi üzerine, 1916’da Türk Ulusal Bağımsızlık Ayaklanması başladı. Çarlık rejiminin yıkılmasıyla kurulan yeni hükûmet döneminde, tüm halkların kanun önünde eşitliği kabul edilince 1-11 Mayıs 1917’de “Bütün Rusya Müslümanlarının I. Kurultayı”nı topladılar

SORU: Sömürgeci devletlerin Orta Doğu’da manda yönetimleri kurmasının nedenleri nelerdir?
CEVAP: ABD’nin I. Dünya Savaşı sonunda yayımladığı Wilson İlkeleri’nde yer alan “Osmanlı toprakları üzerinde Türk nüfusunun fazla olduğu bölgelerde Türk egemenliği devam edecek, öteki bölgelerde ise halklar kendi geleceklerini kendileribelirleyecek.” ve “Yenenler yenilenlerden toprak almayacak.” kararları, İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu üzerindeki planlarını zora sokmuştu. İngiltere ve Fransa gizli antlaşmalardaki planlarını uygulayabilmek için önce “Orta Doğu halkları kendi idarelerine dayanan hükûmet ve yönetimler kurabilir.” içerikli bir deklarasyon yayımlayarak zaman kazandılar.
ABD’nin savaşın bitimiyle “yalnızlık politikası”na dönmesinden sonra da Orta Doğu’da az gelişmiş ülkeleri, bazı büyük devletlerin vesayetine bırakmak anlamına gelen mandacılık politikasıyla amaçlarına
ulaşmaya çalıştılar.

SORU: 1900’lerin başlarında Japonya’nın dış politikada yayılmacı siyaset izlemesinin nedenleri nelerdi?
CEVAP: Meiji Restorasyonu’yla kısa sürede gelişen Japonya, doğal kaynaklar bakımından yoksuldu. Bu nedenle Asya topraklarına doğru yayılma ihtiyacı duydu.

SORU: İki savaş arasında dünyada “kitle kültürü” nasıl oluşmuştur?
CEVAP: Sanayileşmenin hızlanması ve şehircilik, mimarlığın gelişimini etkiledi. Öte yandan müzik, tiyatro, sinema, radyo, dans ve spor; savaşı yaşamış kuşağa damgasını vuracak kitle kültürünün oluşmasına neden oldu

SORU: Almanya’da Nazilerin iktidara gelmesinin nedenleri nelerdir?
CEVAP: I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın yenilmesi, ekonomik durumunun bozulması ve Versailles Antlaşması’yla Almanya’ya çeşitli yaptırımlar uygulanması, Hitler gibi ırkçı politikacıların taban bulmasını kolaylaştırdı. Versailles Antlaşması’na göre terhis olmuş işsiz askerler, romantik serüvenciler ve siyasal tahrikçiler, Ocak 1919’da Alman İşçi
Partisi’ni oluşturmuş ve desteklemişlerdir.

SORU:  1930’larda Türkiye’nin dış politikada temel amacı nedir?
CEVAP: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk Dönemi’nde Lozan Antlaşması’ndan kalan sorunları çözmüş, komşularıyla ve Batılı ülkelerle eşitlik temeli üzerinde barışa dayalı ilişkiler kurmuştur. Aşağıdaki etkinlikte de değinildiği gibi “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine dayalı bir
dış politikanın kararlı bir şekilde izlenmesi, Türkiye’ye uluslararası ortamda saygınlık kazandırdı. Barışa yönelik iş birliği çabaları gösteren Türkiye’nin politikaları iki döneme ayrılır: 1923-1932 arasındaki dönemde Türk dış politikası; Lozan’dan kalan sorunların etkisi altında, uluslararası ilişkilerin genel seyrinden çok tek tek devletlerin Türkiye’ye karşı izledikleri politikaya göre gelişmişti.
1932-1938 arasındaki dönemde ise Türk dış politikasında uluslararası ilişkiler daha belirleyicidir. Bu dönemde Türkiye’nin dış politikada temel amacı, büyük güçlüklerle elde edilen bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün, uluslararası statüko içinde korunması ve sürdürülmesidir.

Aşağıdaki birinci kutudaki bilgilerle ikinci kutudaki bilgilerin doğru eşleştirmesini yaparak kutu içindeki uygun yere yazınız.
Bertolt Brecht – Villa Gusti – Şogunluk – Charlie Chaplin – Meiji – Moratoryum – Kliring – Basmacı Hareketi – Kara Gömlekliler

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yukarıda verilen sözcüklerden uygun olanlarını yazınız.
1. Avusturya, I. Dünya Savaşı’ndan Villa Gusti Ateşkes Antlaşması ile çekilmiştir.
2. Orta Asya Türkleri bağımsız Turan Devleti kurmak için Sovyet Rusya’ya karşı Basmacı Hareketi adıyla 1931’e kadar mücadele etmişlerdir.
3. Japonya’da 1868’de tahta çıkan Japon İmparatoru Mutsihito, Şogunluk rejimini yıkmıştır.
4. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı üzerine, ABD Başkanı Hoover Moratoryum ilan etmiştir.
5. Charlie Chaplin 1936’da “Modern Zamanlar”, 1940’ta “Büyük Diktatör” filmini yapmıştır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfi yazınız.
1. (Y) ABD, I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Milletler Cemiyetinin etkili üyelerinden biridir.
2. (Y) Fransa; Ürdün, Filistin ve Mısır’da manda yönetimleri kurmuştur.
3. (D) 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, dar anlamıyla Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929’da Wall Street Borsası’nın çöküşüdür.
4. (Y) Hitler 1921 ile 1943 arası İtalya’yı yönetmiştir.
5. (D) 1932-1938 arasında Türk dış politikasının temel amacı, büyük güçlüklerle elde edilen bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü uluslararası statükonun yanında yer alarak korumaktır.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
1. Fransa’nın I ve II. Dünya Savaşı arasındaki dış politikasının temel belirleyeni, aşağıdakilerin hangisidir?
A) Milletler Cemiyeti’nin başına geçmek istemesi
B) Almanya karşısında güvenlik kaygısı taşıması
C) Anadolu’da işgal ettiği yerlerden çekilmesi
D) Hatay’ı elinde tutmak istemesi
E) Suriye’deki mandaterlikten vazgeçmiş olması

2. Aşağıdakilerin hangisi 1929 Dünya Ekonomik Buhranı’nın nedenleri arasında gösterilemez?
A) Üretim ile tüketim arasında dengesizliğin oluşması
B) Bankaların konut, otomobil kredisi olanaklarını kolaylaştırması
C) Çalışanların ücretlerinin düşük olması
D) Çalışma saatlerinin azaltılması ve işsizlik sigortasının uygulanması
E) ABD’nin Florida Eyaleti’nde gayrimenkul spekülasyonunun yaşanması

3. Sovyet Rusya’da Lenin’in “ulusların kendi kaderlerini tayin etme hakkı” politikası üzerine
1917-1922 yılları arasında Türkler tarafından;
I. İdil – Ural,
II. Alaş Orda,
III. Kırgızistan devletlerinin hangileri kurulmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerin hangisi 20. yüzyılın birinci yarısındaki buluşlardan biri değildir?
A) Fotoğraf filmi B) Nötronun bulunması C) Radar D) Penisilin E) Elektron mikroskobu

5. Aşağıdakilerin hangisi 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ne katılan devletlerden biri değildir?
A) Romanya B) İngiltere C) SSCB D) Japonya E) İtalya

6. Aşağıdakilerin hangisi Briand-Kellogg Paktına katılan devletlerden biri değildir?
A) ABD B) Japonya C) Fransa D) İspanya E) Türkiye

7. I. Dünya Savaşından sonra kurulan Milletler Cemiyetinin işlevsiz kalmasında;
I. Almanya, İtalya ve Japonya’nın örgütün üyeliğinden çekilmesi,
II. İtalya’nın Habeşistan’ı işgaline karşı Milletler Cemiyetinin aldığı kararları büyük devletlerinuygulamaması,
III. Hatay Sorunu’nda Türkiye karşıtı bir tutum sergilemesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerin hangisi Rusya’da Sovyet Devrimi’nden sonra gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Sovyet ordularına karşı Basmacı Hareketi’nin mücadele etmesi
B) Brest-Litovsk Antlaşması’nın imzalanması
C) Osmanlı Devleti’nin Kars, Ardahan ve Batum’u Ruslardan geri alması
D) Lenin’in NEP’i uygulaması
E) Çanakkale Cephesi’nde başarısız olan İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım götürememesi

9. I. Sultan Galiyev
II. İsmail Gaspıralı
III. Zeki Velidi Togan
Yukarıdakilerin hangileri Sovyetlere karşı mücadele eden Türk aydınlarındandır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

10. Nükleer protonunu keşfeden fizikçi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Einstein B) Rutherford C) Anderson D) Chadwick E) Joliot – Curie

11. I. Arnavutluk
II. Yunanistan
III. Romanya
IV. Bulgaristan
Yukarıdaki devletlerin hangileri 1934’te imzalanan Balkan Antantı’na katılmamıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I ve IV E) I, III ve IV

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ve diğer sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları
12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları 

Paylaşılan kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Sizlere önerimiz cevapları sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır, aktarılan bilgileri öğrenmeniz bakımından sizler için çok önemlidir. Değerli öğrenciler 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları  tüm sayfalar olarak sayfamızda sizler için yayınlanmaya başladı. Değerli öğrenciler, önce kendiniz ders kitabı etkinliklerini yapın, kendiniz tamamen bitirdikten sonra çözümlerinizi buradaki çözümlerle karşılaştırın. Bu vesilesiyle daha etkili bir öğrenme sağlanmış olacaktır.

reklam3

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder